Operator zgodził się na prośbę smukłe nieruchomości wprowadzić cięcia szczeliny przed podpisaniem umowy