Polski

Dziecko otrzymuje ubrani tak pięknie, ale człowiek musi ją zatrzymać i dać mu gardło